Komisja Rewizyjna

ostatnia zmiana: 31.12.2018
 

Skład Komisji:

1. Pani Marianna Malarowska - Przewodnicząca Komisji
2. Pani Agnieszka Walczak - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Pan Krzysztof Lipiński
4. Pan Tomasz Maj
5. Pani Halina Dmoch

Zadania Komisji:

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Wójta oraz jednostek organizacyjnych Gminy.
2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest:
      -  legalności,
      -  gospodarności, 
      -  rzetelności, 
      -  celowości
         oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. 

 

Uchwała nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Leszno

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010