Komisja ds. Nowelizacji Statutu

ostatnia zmiana: 31.12.2018
 

Skład Komisji ds. Nowelizacji Statutu

1. Pan Janusz Biały - Przewodniczący Komisji

2. Pani Agata Bażyńska-Khan - Wiceprzewodnicząca Komisji

3. Pan Michał Dominiak

4. Pan Lesław Kuczyński

 

 Do zadań stałych Komisji Rady należą:

a)      stałe czuwanie nad działalnością Rady w zakresie właściwości Komisji,

b)      merytoryczna praca nad problemami, do których rozwiązania Komisja została powołana,

c)      kontrola działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie spraw, do których Komisje zostały powołane,

d)      kontrola wykonywanych przez Wójta uchwał Rady w zakresie właściwości Komisji,

e)      występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

f)    opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu działalności Komisji przekazanych przez Radę lub członków Komisji,

 

Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Nowelizacji Statutu

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010