Sztandar nazloty jubileusz

ostatnia zmiana: 08.02.2011
 

50-lecie Kampinoskiego Parku Narodowego

Sztandar na złoty jubileusz 

 

Data 24 maja 2009 roku trwale zapisze się w historii Kampinoskiego Parku Narodowego. Tego dnia obchodzący swój jubileusz 50-lecia Kampinoski Park Narodowy, otrzymał sztandar ufundowany przez Międzygminny Związek Kampinos. Poświęcenie i przekazanie sztandaru przez przewodniczącego związku i jednocześnie wójta gminy Izabelin Witolda Malarowskiego nastąpiło podczas uroczystości religijnej, która odbyła się w sanktuarium Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody w Secyminie Nowinach. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp. Po nabożeństwie odbył się koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze". W tym wyjątkowym dniu Kampinoskiego Parku Narodowego na Ziemi Nowodworskiej udział wzięło wielu dostojnych gości, m.in. przedstawiciele władz państwowych i resortowych, województwa i miasta stołecznego Warszawy, duchowieństwo, samorządy lokalne, wojsko, policja, straż pożarna, a także ludzie świata nauki, kultury i mediów. Obecni byli też dyrektorzy z polskich parków narodowych i pracownicy Lasów Państwowych. Licznie przybyli także mieszkańcy gmin puszczańskich. Honorowymi patronami i sponsorami dnia Kampinoskiego Parku Narodowego na Ziemi Nowodworskiej byli: Starosta Nowodworski - Krzysztof Kapusta, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego - Jacek Kowalski orazWójt Gminy Leoncin - Józef Mosakowski.

           Już przed południem do malowniczo położonego w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego Secymina zaczęły ściągać tłumy. Uroczystość rozpoczęła się tuż przed godz. 16. Zebranych przy polowym ołtarzu gości, powitała przewodnicząca Komitetu obchodów jubileuszu 50-lecia KPN Małgorzata Mickiewicz. Chwilę później, bryczką zaprzężoną w dwa konie i w asyście motocyklistów z Bractwa Kampinoskiego do Secymina przyjechał Prymas Polski. Chwilę później obok obrazu Madonny z Dzieciątkiem ustawionym na ołtarzu polowym rozpoczęła się uroczystość religijna w 50-rocznicę utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego.

- Gorąco witam wszystkich, którzy są dzisiaj tutaj z nami - powiedział na wstępie dyrektor parku. W swoim krótkim przemówieniu podkreślił, że poświęcenie i wręczenie sztandaru Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu jest wydarzeniem historycznym, o wielkim znaczeniu symbolicznym. Po tych słowach odśpiewano hymn Polski, a po jego zakończeniu nadszedł najważniejszy moment - poświęcenie i przekazanie sztandaru.

Decyzję o jego ufundowaniu podjął Międzygminny Związek Kampinos, zrzeszający 12 jednostek samorządu terytorialnego z rejonu parku i otuliny. Sztandar wykonany według projektu pana Adama Jesionkiewicza wykonały siostry Westiarki Jezusa z Warszawy, techniką haftu ręcznego. Sfinansowany został z dobrowolnych składek wójtów, burmistrzów, starostów puszczańskich jednostek samorządowych oraz datków radnych, pracowników samorządów, mieszkańców i przedsiębiorców z rejonu Puszczy Kampinoskiej. Drzewiec ufundowali pracownicy parku z dobrowolnych składek.

Sztandar nawiązuje do tradycji Rzeczypospolitej, przedstawiając w symboliczny sposób przyrodniczą, historyczną i kulturową spuściznę Puszczy Kampinoskiej. Awers sztandaru utrzymany jest w barwach narodowych i przedstawia wizerunek Orła Białego na liściu dębowym - znak, noszonym na czapkach mundurowych pracowników Parków Narodowych i Lasów Państwowych. Napis "W służbie ochrony ojczystej przyrody" nawiązuje do funkcji i zadań Kampinoskiego Parku Narodowego. Na rewersie w pozycji centralnej znajduje się stylizowana głowa łosia oraz cztery znaki w narożnikach: trzy krzyże palmirskie, Syrena - Herb Warszawy, Orzeł Piastowski - symbolizujący Mazowsze oraz wierzba i nuty na pięciolinii.

Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Barbara Sielska (w latach II wojny światowej pracownica biura Nadleśnictwa Kampinos, z siedzibą w Granicy) oraz Waldemar Roszkiewicz (członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, w przeszłości wicemarszałek województwa, od wielu lat mieszkaniec Puszczy Kampinoskiej i członek Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego). W celu uhonorowania środowisk i instytucji, z którymi Kampinoski Park Narodowy współpracował na przestrzeni pół wieku w drzewce wbito pamiątkowe gwoździe m.in.: Prymasa Polski, Marszałka Sejmu, Ministra Środowiska, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody, Sekretarza Generalnego Rady Ochrony  Pamięci Walk i Męczeństwa, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Warszawy a także gwóźdź symboliczny upamiętniający inicjatorów utworzenia Parku - Rodzinę Państwa Kobendzów. Gwoździe w drzewce wbili również fundatorzy sztandaru: Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński, Starosta Powiatu Nowodworskiego Krzysztof Kapusta, Starosta Powiatu Sochaczewskiego Tadeusz Koryś, Wójtowie: Gminy Izabelin Witold Malarowski, Starych Babic Krzysztof Turek,  Leszna Andrzej Cieślak, Kampinosu  Tomasz Tymoftyjewicz, burmistrz Łomianek Wiesław Pszczółkowski, Czosnowa Antoni Kręźlewicz, Leoncina Józef Mosakowski, Brochowa Andrzej Fijołek, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Kazimierz Stachurski, burmistrz Błonia Zenon Reszke, Teresina Marek Olechowski i Młodzieszyna Joanna Szymańska.

Po wbiciu ostatniego gwoździa i wpisaniu się na honorową listę gości i fundatorów Prymas Polski dokonał poświęcenia sztandaru. Akt jego nadania Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu odczytał Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Jan Żychliński.

 - Niech sztandar ten mówi obecnemu i przyszłym pokoleniom o patriotycznych tradycjach kampinoskiej ziemi. Niech przypomina losy żołnierzy i powstańców, leśników i mieszkańców Puszczy kampinoskiej, którzy tu ginęli płacąc najwyższą cenę za Honor i Ojczyznę - powiedział starosta. Po tych słowach przewodniczący Międzygminnego Związku Kampinos Witold Malarowski przekazał sztandar dyrektorowi Kampinoskiego Parku narodowego Jerzemu Misiakowi, który dokonał jego prezentacji i przekazał pierwszemu w historii parku pocztowi sztandarowemu.

W dalszej części uroczystości, w homilii Prymas przypomniał o znaczeniu przyrody dla społeczeństwa polskiego oraz wspólnie z zebranymi dziękował Bogu za pół wieku działalności parku.

           Po nabożeństwie przyszedł czas na doznania kulturalne i kulinarne. Ponad godzinę dla wszystkich, którzy uczestniczyli w Dniu Kampinoskiego Parku na Ziemi Nowodworskiej grał, tańczył i śpiewał Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze". Występ artystów był prezentem od Marszałka Województwa. Na zakończenie dnia wszystkich poczęstowano smaczną wojskową grochówką.

Magdalena Kamińska

Kampinoski Park Narodowy

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010