X Powiatowy Konkurs Czytelniczy - Wydajemy własną książkę

ostatnia zmiana: 29.06.2011
 

X  Powiatowy  Konkurs Czytelniczy

„Wydajemy własną książkę” 

 

 

          

 

 

 

  

 

 

 

W dniu 15 czerwca 2011 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury w Błoniu, odbyła się X jubileuszowa edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego Wydajemy własną książkę. Ideą tej twórczej zabawy jest propagowanie czytelnictwa oraz rozbudzanie wrażliwości literackiej i artystycznej dzieci i młodzieży. Jest do doskonała forma wyrażania uczuć i drzemiących w każdym dziecku zdolności. Młodzi twórcy prześcigają się w ciekawych pomysłach. Prace zdumiewają dojrzałą i przemyślaną treścią literacką, bogactwem ilustracji    i sposobem ich wykonania oraz niekonwencjonalną formą edytorską. W tym roku honorowy patronat nad uroczystością objął Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego p. Jan Żychliński oraz Burmistrz Gminy Błonie p. Zenon Reszka. To dla organizatorów wyróżnienie i zaszczyt, za który serdecznie dziękujemy.

 

  Honorowymi gośćmi, jubileuszowej edycji konkursu byli przedstawiciele władz lokalnych: Pan Paweł Białecki zastępca starosty powiatu warszawskiego zachodniego, Jerzy Wójcik przewodniczący rady powiatu, Zenon Reszka burmistrz gminy Błonie, Waldemar Roszkiewicz zastępca burmistrza Ożarowa Maz., Grzegorz Banaszkiewicz zastępca wójta gminy Leszno, Krzysztof Radkowski zastępca wójta gminy Kampinos, przedstawiciele mediów p. Marek Zdrzyłowski redaktor naczelny gazety Co? Gdzie ? Kiedy na Mazowszu i Paulina B. fotograf oraz Beata Zych dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, Roman Nowoszewski prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, Dariusz Sitarski dyrektor CK w Błoniu, Ewa Felczak dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Maz., nauczyciele, bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych, szkolnych i publicznych oraz rodzice i opiekunowi.

 

 

 

             Wydajemy własną książkę  to konkurs, w którym nie ma  przegranych i bez względu na ilość uczestników, każdy coś otrzymuje, jeżeli nie książkę, to chociaż drobny upominek. Żeby jednak mogło się tak stać, trzeba znaleźć sponsorów, którzy znają wartość książki i rozumieją potrzebę propagowania czytelnictwa. Fundatorami tegorocznych nagród  i dyplomów dla 214 uczestników byli : Jan Żychliński Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Zenon Reszka Burmistrz Gminy Błonie, Paweł Kanclerz Burmistrz Gminy Ożarów Maz., Andrzej Cieślak Wójt Gminy Leszno i Tomasz Tymoftyjewicz Wójt Gminy Kampinos.  Organizatorzy konkursu bardzo dziękują za zrozumienie i hojność, dzięki której możemy sprawiać radość 
młodym czytelnikom.

 

 

 

 

 

 

      Przez dziesięć lat trwania konkursu, wzięło w nim udział 932 uczestników,  z kilkunastu szkół powiatu warszawskiego zachodniego. Wszyscy razem napisali  847 książek. W tegorocznej X edycji wzięło udział 9 szkół podstawowych i 4 gimnazja z 4 gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wpłynęła rekordowa ilość prac 189 woluminów, wykonanych przez 214 uczestników. W tym, aż 32 ze SP i 2 z Gimnazjum w Zaborowie, i 21 ze SP w Lesznie.  Komisja Konkursowa w składzie: Maciej Sawicki, Anna Buźniak i Izabela Michalczyk miała za zadanie wszystkie prace przeczytać i ocenić. Zgodnie z Regulaminem prace konkursowe oceniane są w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i edytorskiej. Najciekawsze i najbardziej oryginalne otrzymują tytuł Złotej i Srebrnej Książki.  W tym roku Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 

12 tytułów  ZŁOTEJ KSIĄŻI otrzymali: Ronaldinio Jączyk i Anna Krawczuk ze SP nr 1 w Błoniu. Gabriela i Bartłomiej Bany ze SP w Lesznie, Julia Bareja, Marianna Oleksiewicz, Celina Jezdychowicz i Agata Karlicka ze SP w Zaborowie oraz Karolina Leszczyńska z Gimnazjum w Zaborowie. Joanna Łazuka, Paulina Gapys i Agnieszka Durmaj ze SP nr 1 w Ożarowie Maz.  

 

14 tytułów SREBRNEJ KSIĄŻKI otrzymali: Natalia Choszczyk, Weronika Kisiel, i Estera Gieglis ze SP w Zaborowie oraz Marta Bargieł i Sylwia Suszyńska z Gimnazjum w Zaborowie. Jagoda Krzeszowska ze SP w Bieniewicach. Weronika Giedrojć, Izabela Cieślak i Janek Dudziński ze SP nr 1 w Błoniu. Marta Chmielniak, Julia Szmurło, Sandra Obiudo i Dorota Chmielniak  ze SP nr 1 w Ożarowie Maz., Julia Sucharska ze SP nr 2   w Ożarowie Maz.

 

6 Nagród Specjalnych w kategorii literackiej otrzymali: Aleksandra Korzeniowska, Aleksandra Hamny i Julia Jarosz ze SP nr 1 w Ożarowie Maz. oraz Karolina Petroniec  z Gimnazjum w Ożarowie Maz., Aleksandra Maria Chojnacka ze SP nr 2 w Błoniu i Anna Błażejewska z Gimnazjum w Bieniewicach.

 

1 Nagrodę  Specjalną w kategorii plastycznej otrzymała Magdalena Nowakowska z Gimnazjum w Płochocinie.

         Ponadto przyznano 57 wyróżnień w II kategoriach, 80 wyróżnień w I kategorii oraz 45 dyplomów za udział.

  

  

  

            Po części oficjalnej, nastąpiło rozdanie nagród, wyróżnień i dyplomów. Tu aktywny udział wzięli  zaproszeni goście, co bardzo podobało się dzieciom. Następnie swoje uznanie dla organizatorów konkursu,  z życzeniami dalszych sukcesów wyrazili: burmistrz Zenon Reszka,  przewodniczący rady powiatu  Jerzy Wójcik oraz Roman Nowoszewski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Z praz konkursowych przygotowano dużą wystawę, która cieszyła się ogromnym  zainteresowaniem. Towarzyszyły temu ożywione dyskusje. Wymieniano uwagi i spostrzeżenia, które być może zaowocują w przyszłym roku nowymi pomysłami na książkę.

Dla gości przygotowaliśmy staropolski poczęstunek z razowym chlebem i domowym smalcem oraz świeżo parzoną miętą. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu tej ważnej uroczystości.  

                                                                                                                      Anna Buźniak

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010