Przedszkole specjalne przy SOSW w Lesznie

ostatnia zmiana: 19.02.2013
 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie pragnie poinformować o

planowanym uruchomieniu przedszkola specjalnego

Przedszkole przeznaczone będzie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim w wieku od 3 lat do rozpoczęcia nauki w szkole.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do przedszkola jest złożenie podania do starosty powiatu, na terenie którego dziecko jest zameldowane. Starosta ten zwraca się z kolei do Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, któremu podlega SOSW w Lesznie. Dla dzieci zameldowanych na terenie naszego powiatu, dokumentacja jest składana bezpośrednio w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Do podania należy dołączyć:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas wychowania przedszkolnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną (stwierdzające stopień niepełnosprawności intelektualnej z zaleceniem umieszczenia w przedszkolu specjalnym
- zaświadczenie o zameldowaniu
- odpis skrócony aktu urodzenia

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010