Projekt - Profesjonalny pracownik administracji publicznej...

ostatnia zmiana: 14.02.2011
 

Projekt "Profesjonalny pracownik administracji publicznej - doskonalenie umiejętności pracowników JST zrzeszonych w partnerstwie na terenie powiatu warszawskiego zachodniego" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja Zarządzania w Administracji Samorządowej. 

Projekt będzie realizowany przez 1,5 roku - od kwietnia 2010r. do października 2011r.

 

więcej o projekcie

 

aktualności

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010