Relacja z wizyty Prezydenta RP w Zaborowie

ostatnia zmiana: 15.02.2013
 

Obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie

 

22 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie odbyła się uroczystość obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, na której – na zaproszenie Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i uczniów – gościli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski oraz Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Celestino Migliore.

Historia szkoły w Zaborowie sięga 1812 roku. Z akt kościelnych wynika, że była tu wówczas szkoła parafialna. Pierwsza szkoła świecka powstała natomiast w roku 1850.

75 lat temu w 1938 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego nadało szkole imię Powstańców 1863 Roku w związku z opieką uczniów nad mogiłą powstańców w Zaborowie Leśnym. Spoczywają w niej ciała powstańców z oddziału Dzieci Warszawy dowodzonego przez majora Walerego Remiszewskiego. Polegli 14 kwietnia 1863 r. w bitwie pod Budą Zaborowską.

Punktualnie o godz. 10.00 delegacja uczniów, dyrektor Liliana de Vacqueret, Ksiądz Prałat Konstanty Kordowski i Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak powitali Pana Prezydenta przed budynkiem szkoły.

Uroczystość obchodów rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Dyrektor Zespołu, która w imieniu uczniów i Rady Pedagogicznej powitała zaproszonych gości, przedstawiła zarys historii Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie i wyraziła nadzieję, że dzisiejsze obchody będą zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych niezapomnianą lekcją historii i patriotyzmu. Pani Dyrektor poprosiła o zabranie głosu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Pan Prezydent, odwołując się do lokalnego wymiaru powstania, podkreślał między innymi, że pamięć ludzka, która trwa przez parę pokoleń jest silnie związana z powstaniem styczniowym w wymiarze przeżycia lokalnego. - Widać to po Zaborowie, gdzie ta tradycja patriotyczna znalazła swoje echa (…) Uczczenie pamięci tych, którzy walczyli o polską wolność służy lepszemu przeżywaniu dzisiejszego, dobrego dla Polski i Polaków czasu, kiedy żyjemy w państwie niepodległym, państwie ludzi wolnych, państwie rozwijającym się, państwie normalnym, choć ze swoimi kłopotami. – Ale to jest nasze państwo, to samo, o które walczyli i powstańcy z 1863 i wasi dziadkowie, pradziadkowie w czasie II wojny światowej.

Kolejny punkt programu stanowił występ artystyczny dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie przygotowany pod kierunkiem nauczycieli. Uczniowie przedstawili przyczyny, przebieg i skutki powstania styczniowego, łącząc narrację z wzruszającą recytacją utworów o tematyce powstańczej i piękną prezentacją powstańczych pieśni.

Po uroczystej akademii delegacja uczniów i nauczycieli wręczyła Panu Prezydentowi i Nuncjuszowi Apostolskiemu przygotowane specjalnie na tę okazję pamiątkowe albumy z podziękowaniem za niezwykłe spotkanie.

Ta część obchodów zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły – „Marsz, marsz Polonia” i wyprowadzeniem sztandaru przez poczet sztandarowy.

Społeczność szkolna i lokalna zgromadziła się na dziedzińcu szkoły, gdzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy, którą następnie poświęcił Arcybiskup Celestino Migliore. Na tablicy widnieje napis:

W HOŁDZIE RODAKOM WALCZĄCYM O WOLNOŚĆ POLSKI

W 150. ROCZNICĘ

WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO. 

Pan Prezydent pożegnał się z uczestnikami obchodów, dziękując za zaproszenie na uroczystość. 

Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście przy dźwiękach marszowej muzyki orkiestry dętej udali się do Kościoła pw. Świętej Anny w Zaborowie i wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez Nuncjusz Apostolskiego w Polsce Arcybiskupa Celestino Migliore.

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Leszno podziękował Eminencji za udział w obchodach 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Galeria zdjęć z wizyty Prezydenta RP w szkole w Zaborowie

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010