Polsko Włoskie spotkanie w Błoniu

ostatnia zmiana: 23.09.2013
 

Polsko-włoskie spotkanie w błońskim ratuszu

            W dniu 9 września, na zaproszenie Burmistrza Błonia Zenona Reszki, odbyło się w błońskim ratuszu spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządów włoskich i polskich. Obecni byli: Domenico Corte - burmistrz gminy Coreno Ausonio, Renato Rotondo - burmistrz gminy Castelnuovo Parano, Renato Di Gregorio – przedstawiciel włoskich zrzeszeń samorządowych, Giuseppe Rotondo - przedstawiciel handlowy, Zenon Reszka – burmistrz Błonia, Paweł Kanclerz – burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Andrzej Cieślak – wójt gminy Leszno, Krzysztof Turek – wójt gminy Stare Babice, Marek Olechowski – wójt gminy Teresin, Przemysław Kubicki – sekretarz gminy Błonie.

 

            Burmistrz Zenon Reszka przywitał przybyłych gości i przypomniał o dotychczasowej, ponad 10 letniej, bardzo dobrej współpracy gminy Błonie z gminą włoską Coreno Ausonio. Omówił także działania podjęte w celu nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy z kolejnymi gminami z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz gmin sąsiednich z gminami włoskimi z regionu Frosinone. Podkreślił, że m. in. w wyniku działań gminy Błonie i Coreno Ausonio podpisano w dniu 6 września porozumienie (zbliźniaczenie) pomiędzy gminami Leszno i Castelnuovo Parano.

 

            Następnie głos zabrali goście z Włoch, którzy wyrazili swoje zainteresowanie dalszym rozwojem współpracy, m.in. poprzez kolejne porozumienia pomiędzy gminami włoskimi i polskimi, wymianę młodzieży oraz przygotowanie projektów międzynarodowych finansowanych ze środków unijnych, w których również mogłyby uczestniczyć zaprzyjaźnione gminy z innych krajów UE. Celem tych działań, ma być zacieśnianie współpracy pomiędzy mieszkańcami naszych i włoskich gmin, wymiana młodzieży, poszukiwanie płaszczyzn współpracy gospodarczej.

 

            Włosi poinformowali również polskich partnerów, o przygotowaniach do obchodów 70 rocznicy zdobycia Monte Cassino, których główne uroczystości odbędą się w maju 2014 roku, zapraszając jednocześnie wójtów i burmistrzów zaprzyjaźnionych gmin do wzięcia w nich udziału.

            Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz, oraz wójt gminy Teresin Marek Olechowski, zadeklarowali gotowość nawiązania współpracy z gminami włoskimi. Uznali również, że listy intencyjne w tej sprawie mogą podpisać jeszcze w tym roku.

 

            W podsumowaniu spotkania burmistrz Błonia Zenon Reszka zaproponował, by goście z Włoch wskazali gminy ze swojego regionu, z którymi Ożarów Mazowiecki i Teresin mogłyby nawiązać współpracę. Wstępnie zaproponowano gminy San Giorgio a Liri dla Ożarowa Mazowieckiego oraz Santi Cosma E Damiano dla Teresina. Włoscy burmistrzowie zobowiązali się do przeprowadzenia rozmów z władzami tych gmin i pośredniczenia w nawiązaniu kontaktów. Zaproponowali również, by listy intencyjne w sprawie współpracy zostały podpisane w grudniu we Włoszech.

 

            Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem przed błońskim ratuszem.

PK

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010