Pozyskane dotacje w 2012 roku

ostatnia zmiana: 01.10.2012
 

W II kwartale br. zakończyła się realizacja największej w ostatnich dwóch latach inwestycji w gminie pn. „Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek”. W ramach zadania została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączami. Wykonawcą inwestycji była wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma WODROL SA z Rzeszowa.

Realizacja zadania rozpoczęła się w sierpniu 2010r., a jej koszt wyniósł ponad 3 miliony złotych. Środki finansowe na budowę kanalizacji pochodziły z budżetu gminy oraz funduszy europejskich. Na podstawie umowy nr 00147-6921-UM07020109/09 RW.II./ES/0219.5-100/09 podpisanej w dniu 1 czerwcu 2010 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Gmina Leszno uzyskała dofinansowanie na realizację tej inwestycji w kwocie 873 856,00 złotych.   

W ramach przedsięwzięcia wybudowano sieciową przepompownie ścieków, która znajduje się nieopodal ulicy Brzozowej w Zaborówku, odbiera ona ścieki z terenu wsi Leszno i Zaborówek. Ponadto wykonano ponad 5,5 km sieci grawitacyjno – ciśnieniowej, którą w znacznej części wybudowano metodą przewiertu horyzontalnego sterowanego oraz 3,1 km przyłączy ciśnieniowych i grawitacyjnych. Zamontowano również 106 przydomowych przepompowni ścieków wraz z automatyką i sterowaniem, wyposażonych w pompy zatapialne do ścieków.

 

Remont nawierzchni drogi gminnej we wsiach Wilkowa Wieś i Powązki

   We wrześniu zakończyła się realizacja zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś – Powązki”, w ramach którego na odcinku 400 metrów i szerokości 4 metrów położono nawierzchnię z destruktu i emulsji asfaltowej. Koszt inwestycji to kwota 68.880,00 złotych. Gmina Leszno uzyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 30.000,00 zł. Pozostałe środki na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy.

 

 

 

Całkowita wartość projektu to kwota 97.200,00 zł.

Kowta dofinansowania - 86.994,00 zł.

Środki własne - 10.200,00 zł.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010