Pozyskane dotacje w 2008 roku

ostatnia zmiana: 25.09.2012
 

   W ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B dofinansowano remont sal dydaktycznych i socjalnych w Przedszkolu w Lesznie. W salach wykonano nowe tynki gipsowe, pomalowano ściany, położono panele boazeryjne, na podłogach ułożono panele o podwyższonej klasie ścieralności. Pomieszczenia sanitarne zostały całkowicie wyremontowane, ułożono nową instalację wodno – kanalizacyjną, glazurę i terakotę oraz urządzenia sanitarne dla dzieci. W pomieszczeniach socjalnych ułożono nową terakotę, odnowiono część elewacji budynku oraz ułożono opaskę z kostki betonowej. W ciągach komunikacyjnych wymieniona została stolarka okienna. Kwota dofinansowania wyniosła 70 000,00 zł.

 

   Gmina Leszno otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 167 884,45 zł oraz z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w wkocie 30 000,00 na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno".


 

   W ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent D dofinansowano zadanie pn. „Wykonanie odwodnienia budynku Zespołu Szkół Publicznych oraz hali sportowej w Zaborowie”. W ramach zadania przebudowano system kanalizacji deszczowej wokół budynku szkoły i hali sportowej z nowoczesnym zbiornikiem retencyjnym w celu polepszenia odpływu wód opadowych, szczególnie podczas gwałtownych i nienormowanych opadów deszczu. Kwota dofinansowania wyniosła 30 000,00 zł.

 

   Gmina Leszno otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 24 653,76 zł na zadanie pn. „Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy”.

 

Matka bez problemów - aktywna integracja kobiet wykluczonych społecznie w Gminie Leszno 

Dnia 28 listopada 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie zakończył realizację projektu systemowego "Matka bez problemów - aktywna integracja kobiet wykluczonych społecznie w gminie Leszno" w ramach Poddziału 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wyniosła 82 808,00 zł, z czego 74 113,00 zł (89,5%) stanowiła dotacja rozwojowa, a 8 695,00 zł (10,5%) środki własne. Grupę docelową tworzyło 10 kobiet, będących klientkami OPS w Lesznie. Podczas realizacji projektu zostały zrealizowane zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, medycyny, wizerunku oraz zagadnienia dotyczące prowadzenia codziennego gospodarstwa domowego. Realizacja projektu miała na celu poprawę samooceny, zwiększenie wiary w siebie i własne możliwości, nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bycia lepszą i szczęśliwszą mamą oraz poprawę zaradności społecznych.

Uroczyste zakończenie miało miejsce w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie. Wśród uczestników projektu, pracowników OPS, wykładowców, byli  zaproszeni goście, m.in. Zastępca Wójta Gminy Leszno - Pan  Grzegorz Banaszkiewicz, Przewodnicząca Rady Gminy Leszno - Pani Barbara Koza, Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Wychowania Kultury i Spraw Socjalnych - Pani Barbara Pszczółkowska, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Leszno - Pani Jadwiga Czarnomska, Prezes Stowarzyszenia "Radość Dzieciom Niepełnosprawnym" - Pan Adam Klecha. Projekt został wysoko oceniony przez uczestniczki jak również przez pracowników socjalnych. Nowoczesne metody pracy terapeutycznej w pomocy społecznej z grupą projektową pozwoliły przywrócić siłę i kontrolę nad własnym życiem przez odnajdywanie i wspieranie własnych zasobów energii i kompetencji. Uczestniczki projektu za swoją pracę i zaangażowanie zostały nagrodzone upominkami w dowód wiary w to, iż nabyte umiejętności wprowadzą w codzienne życiu.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie
Mirosława Dziadkiewicz

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010