Pozyskane dotacje w 2005 roku

ostatnia zmiana: 25.09.2012
 

           Projekt pn. „Remont dróg gminnych w Lesznie w ulicach: Al. Wojska Polskiego, ul. Ks. Raczkowskiego, ul. Krótkiej” został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie.

Całkowita wartość Projektu: 1.098.273,71 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 805.683,49 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 107.426,60 zł.

 

Gmina Leszno otrzymała dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi we wsi Grądy.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010