ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W JEDNOSTKACH OSP

ostatnia zmiana: 27.03.2018
 

Pierwsze tygodnie każdego roku to czas zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Na terenie Gminy Leszno zebrania odbywały się w dniach od 17 lutego do 24 marca. W naszej gminie działa 5 jednostek OSP: OSP Leszno, OSP Zaborów, OSP Łubiec, OSP Gawartowa Wola i OSP Czarnów. Trzy z nich – OSP  Zaborów,  OSP  Leszno i OSP Czarnów –  funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Każde z zebrań odbywa się według ścisłego regulaminu. Po wyborze przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji uchwał i wniosków następuje przyjęcie porządku zebrania, przedstawienie sprawozdania z działalności jednostki OSP.  Zgodnie z przepisami organizacji pożytku publicznego, jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne, przedstawiane jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe, a następnie przyjmowany jest projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. Istotnym punktem obrad są głosowania nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP oraz nad zatwierdzeniem bilansu i rachunku wyników finansowych jednostki.

W zebraniach jednostek naszej gminy uczestniczył Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak, będący Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Piotr Kłos – Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP oraz przedstawiciele PSP.

W minionym roku nasze straże pożarne wyjeżdżały do akcji łącznie 247 razy. Najwięcej wyjazdów odnotowali strażacy z Zaborowa (128), którzy w 2017 roku obchodzili również jubileusz stulecia jednostki.

Jednostki OSP z naszej gminy uczestniczą też w uroczystościach gminnych i kościelnych, zabezpieczają także imprezy sportowe – Cross z historią i Półmaraton im. Kusocińskiego.

Dh Paweł Latoszek – wieloletni Prezes OSP Zaborów zakończył pracę w Zarządzie. Do Zarządu OSP Zaborów dołączyli: dh Michał Radziwon, dh Paweł Sachogłuchowicz i dh Mateusz Przygodzki, któremu powierzono funkcję kronikarza.

Podczas zebrania w OSP Zaborów pamiątkowymi statuetkami za pracę na rzecz jednostki uhonorowano dh Pawła Latoszka oraz dh Łukasza Bartosika.

Fot. MŁ

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010