Jak zapobiegać zatruciom tlenkiem węgla

ostatnia zmiana: 23.11.2015
 

Informacja dotycząca zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Główną przyczyną zatruć czadem – tlenkiem węgla są:

- niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe (szczelnie zamknięte okna w pomieszczeniach w którym następuje spalanie gazu lub innych paliw). Najczęściej do wypadków związanych z zatruciem czadem dochodzi w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa.
- niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie przewodów może wynikać z:

- ich nieszczelności - pęknięcia, wykruszenia,
- braku ich konserwacji, w tym czyszczenia,
- wad konstrukcyjnych – nie dokonuj przeróbek kominów na własną rękę

Pamiętaj, nie zaklejaj kratek wentylacyjnych ani okien!

Powyższemoże prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawaniazjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać sięprzewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenekwęgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tympaliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Może towynikać z braku dopływu zewnętrznego powietrz do urządzenia, w którymnastępuje spalanie gazu (lub innych paliw). Jest to szczególnie groźne wmieszkaniach w których okna są szczelne lub uszczelnione na zimę.

Niebezpieczeństwozaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

- jest gazem niewyczuwalnymzmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny
i pozbawiony smaku),
- blokuje dostęptlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi,powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przezuduszenie.

Cozrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

Wcelu uniknięcia zaczadzenia należy:

- niebagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności,wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności sercai oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiejsytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemyi zasięgnąć porady lekarskiej,
- przeprowadzaćkontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ichsystematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągupowietrza,
- użytkowaćsprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie zinstrukcją producenta,
- stosowaćurządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lubimportera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającegoinformacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowaniadanego urządzenia,
- wprzypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji,ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku dowcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
- systematyczniesprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworubądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinnaprzywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
- częstowietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienkiwyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie,rozszczelnienie okien.

Wtrosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymui gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski dokorzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniemnajwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

Wprzypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

- zapewnićdopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby woknie,
- wynieśćosobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dlazdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawićprzeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
- wezwaćsłużby ratownicze (pogotowie ratunkowe, OSP, PSP),
- jaknajszybciej podać tlen,
- jeżeliosoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiastzastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta – usta oraz masaż serca,
- niewolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzeniaświadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić doudzielania pierwszej pomocy.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010