XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lesznie

ostatnia zmiana: 23.06.2016
 

W dniu 3 czerwca 2016 roku w sali Świetlicy w Lesznie odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lesznie.

W Zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Leszno zrzeszonych w Oddziale Gminnym Związku, członkowie ustępujących władz Związku oraz zaproszeni goście: Pan Andrzej Wasilewski Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Pan Zbigniew Rafalski p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pani Dorota Górecka Radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pan Andrzej Wołczyński Radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pan Janusz Jeziorski Zastępca Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, Pani Grażyna Falkowska Przewodnicząca Komisji ds. Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego i Samorządu Wiejskiego, Radna Gminy Leszno oraz Pan Lesław Kuczyński Przewodniczący Rady Gminy Leszno.

Prezes ustępującego Zarządu Druh Andrzej Cieślak otworzył zjazd i powitał gości. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano Dh. Piotra Kłosa, a na sekretarza Dh. Pawła Latoszka. Po złożeniu sprawozdań przez ustępujący Zarząd i Komisję Rewizyjną jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lesznie na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się w następującym składzie:

1. Prezes – Druh Andrzej Cieślak

2. Wiceprezes – Druh Jan Sandomierski

3. Wiceprezes – Druh Paweł Latoszek

4. Komendant Gminny – Druh Paweł Kopeć

5. Sekretarz – Druh Piotr Kłos

6. Skarbnik – Druh Bogdan Mostek

7. Członek zarządu – Druh Stanisław Filankiewicz

8. Członek zarządu – Druh Radosław Szwed9. Członek zarządu – Druh Tomasz Zarzycki

10.Członek zarządu – Druh Jarosław Gołębiewski

11.Członek zarządu – Druh Leszek Żebrowski

12.Członek zarządu – Druh Przemysław Thiel

13.Członek zarządu – Druh Piotr Mostek

14.Członek zarządu – Druh Janusz Olszewski

15.Członek zarządu – Druh Andrzej Izydorzak

16.Członek zarządu – Druh Marek Lipiński

17.Członek zarządu – Druh Andrzej Jaczyński

Zjazd dokonał także wyboru trzyosobowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w następującym składzie:

1. Przewodniczący – Druh Damian Gołębiewski

2. Sekretarz – Druh Tadeusz Pruski

3. Członek – Druhna Paulina Sumka

Ponadto dokonano wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz przedstawicieli do składu przyszłego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, którymi są następujący druhowie:

Delegaci:

1. Druh Piotr Mostek

2. Druh Jarosław Gołębiewski

3. Druh Paweł Kopeć

4. Druh Tomasz Zarzycki

5. Druh Andrzej Izydorzak

Przedstawiciele:

1. Druh Paweł Latoszek

2. Druh Stanisław Filankiewicz

3. Druh Jan Sandomierski

4. Druh Marek Lipiński

5. Druh Bogdan Mostek

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010