XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

ostatnia zmiana: 29.01.2014
 

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: dwutygodnik Agro Serwis, miesięcznik AGROmechanika, tygodnik "Zielony Sztandar" oraz telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl i TVP1.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

Państwowa Inspekcja Pracy,inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn rolniczych o ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówce terenowej KRUS Błonie ul. Targowa 3B oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do Placówki Terenowej KRUS w Błoniu ul. Targowa 3 B 05-870 Błonie w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2014r. w załączeniu Regulamin Konkursu i Zgłoszenie

ZGŁOSZENIE

REGULAMIN

                                                                                                                  PT KRUS Błonie 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010