Wymień dowód osobisty wydany w 2003r.

ostatnia zmiana: 22.04.2016
 

Przypominamy, że w 2013r. utraciły bądź utracą ważność dowody osobiste wydane w 2003 roku.
Na awersie każdego dowodu osobistego umieszczona jest data ważności dokumentu.

Prosimy o zwracanie uwagi na ten ważny aspekt, aby uniknąć niepotrzebnych trudności i zdenerwowania w przypadku załatwiania spraw urzędowych z dokumentem po upływie daty ważności.

Wniosek o wydanie nowego dowodu tożsamości należy złożyć przynajmniej 30 dni przed upływem daty ważności aktualnego dokumentu.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Leszno, pokój nr 20 lub można pobrać go tutaj. Do wniosku należy dołączyć 2 aktualne fotografie. Za nowy dowód nie pobiera się żadnych opłat.

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, pokój nr 20, a wszystkie informacje można uzyskać pod telefonem 22 725 80 05 wew. 112.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010