Uroczystość nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Zaborowie

ostatnia zmiana: 07.11.2016
 

27 października 2016 roku zapisał się w historii Publicznego Przedszkola w Zaborowie w szczególny sposób. Tego dnia odbyła się uroczystość nadania instytucji imienia Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej. 

Dyrektor przedszkola Katarzyna Oleksiewicz powitała gości, wśród których znaleźli się między innymi Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosław Markowski, Zastępca Dyrektora KPN Małgorzata Mickiewicz, Jerzy Misiak wieloletni Dyrektor KPN, Kierownik Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego w Granicy Ludwika Kwiadas-Wierzbicka,  st. Wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie Grażyna Wojszczyk, Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jolanta Stępniak, Wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak, Skarbnik Gminy Leszno Urszula Jeziorska, Przewodniczący Rady Gminy Leszno Lesław Kuczyński wraz z radnymi, Proboszcz Parafii w Zaborowie ks. Konstanty Kordowski oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i kulturalnych z terenu gminy Leszno i z gmin sąsiednich oraz Przedstawiciele Rady Rodziców.

Przedszkole powstało w 2009 roku. Dyrekcja placówki od początku kładła nacisk na edukację dzieci w zakresie poszanowania przyrody i ekologii. Ważnymi elementami zajęć są spacery do lasu oraz realizowanie różnorodnych programów i projektów o tematyce ekologicznej. W otoczeniu przedszkola utworzono ogród, w którym co roku przybywa nowych roślin.

Jako pierwszy z gości głos zabrał Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, który objął przedszkole patronatem. Zaznaczył, że wsparcie Rady Gminy Leszno dla idei nadania placówce imienia związanego z wyjątkowym obiektem, jakim jest Puszcza Kampinoska, jest jednym z wielu dowodów na wspaniałą współpracę między samorządem i Kampinoskim Parkiem Narodowym. Dyrektor powiedział także, że wybór imienia Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej jest jasnym znakiem, że lokalna społeczność wspiera działania na rzecz KPN oraz wyraził przekonanie, że nadanie przedszkolu imienia Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej przyczyni się do zacieśnienia, ubarwienia i zdynamizowania współpracy przedszkola i parku. Od przedszkolnej społeczności dyrektor otrzymał logo placówki wypalone z gliny.

Jolanta Stępniak Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazała list gratulacyjny od starosty Jana Żychlińskiego oraz wyraziła uznanie dla wyboru imienia, które będzie bardzo ważnym elementem budowania tożsamości i tradycji miejsca. 

Wójt Andrzej Cieślak i przewodniczący rady gminy Lesław Kuczyński wręczyli Katarzynie Oleksiewicz, dyrektorowi przedszkola pamiątkowy egzemplarz Uchwały nr XXIII/ 141 /2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Zaborowie. Wójt podkreślił, że nadanie imienia Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej instytucji w Zaborowie jest kolejnym dowodem na to, że współpraca między samorządem a Kampinoskim Parkiem Narodowym układa się bardzo dobrze.

Grażyna Wojszczyk st. Wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie zauważyła, że wybór imienia wpisuje się w ideały procesu dydaktyczno-wychowawczego przedszkola. Stwierdziła, że las jest miejscem szczególnie ciekawym dla dzieci, z puszczy czerpie się mądrość i wiedzę, puszcza jest pełna sekretów i tajemnic, jest także źródłem zdrowia, radości i zabawy.

Wstęgę przecięli dyrektor Katarzyna Oleksiewicz, dyrektor Mirosław Markowski, członek zarządu powiatu Elżbieta Stępniak, st. wizytator Grażyna Wojszczyk, proboszcz Konstanty Kordowski,  wójt Andrzej Cieślak oraz przewodniczący rady Lesław Kuczyński wraz z przedszkolakami.

W przedstawieniu przygotowanym przez dzieci i nauczycieli wystąpiły przedszkolaki ze wszystkich oddziałów, następnie absolwenci – obecnie uczniowie II klasy w Zaborowie, zaprezentowali pokaz taneczny. 

Na zakończenie uczestnicy spotkania odbyli spacer po przedszkolnym ogrodzie, w którym posadzili pamiątkowe drzewo – sosnę pospolitą. 

Poniżej przedstawiamy słowa hymnu Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie, który dzieci zaśpiewały podczas uroczystości.

Hymn przedszkola w Zaborowie

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

Fot. Agnieszka Kowalska

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010