Umowa na zakup podręczników podpisana!

ostatnia zmiana: 21.08.2012
 

Miło nam jest poinformować, że w dniu 16 sierpnia br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Leszno a „WIKR P. Kryst, R. Witon” Spółka jawna na wykonanie usługi polegającej na wyposażeniu biblioteki szkolnej w podręczniki niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych do projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie, nr umowy POKL.09.01.02-14-239-08-00 w ramach realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zgodnie z umową podręczniki mają zostać dostarczone do szkoły najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2012r. Oznacza to, że uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli możliwość wypożyczania podręczników niezbędnych do realizacji zajęć odbywających się w ramach projektu unijnego. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010