Sukces akcji "STOP JANOSIKOWE"

ostatnia zmiana: 16.08.2011
 

SUKCES AKCJI „STOP JANOSIKOWE” !

  Nadszedł w końcu ten dzień. Dzisiaj tj. 9 sierpnia 2011r. o godzinie 13.00  Rafał Szczepański  - przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ”Stop janosikowezłożył  w Sejmie RP obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wraz z ponad 150 tysiącami podpisów obywateli z całej Polski!

Na godz. 13.30 zaplanowane zostało spotkanie z Marszałkiem Sejmu Panem Grzegorzem Schetyną. Rozpoczyna się kolejny ważny etap naszej akcji. Za dotychczasową pomoc, w imieniu Przewodniczącego Komitetu Pana Rafała Szczepańskiego, wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę, która ma doprowadzić nas do szczęśliwego finału, a więc do uchwalenia zmian w dotychczasowej ustawie.  

Na czym polega zbójeckie prawo „janosika”?

 Podatek „janosikowy”, inaczej nazywany podatkiem wyrównawczym, płacą obowiązkowo najbogatsze miasta, gminy oraz powiaty na rzecz tych biedniejszych. Wysokość przekazywanej dotacji wyliczana jest w oparciu o przychody sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego. Mazowieckie urzędy rocznie do budżetu państwa przekazują 2 miliardy zł.

 Na co przeznaczane są nasze podatki? Tego nikt dokładnie nie wie. Dlatego tak istotne jest aby ta sprawa została uregulowana w nowej ustawie.

 Nowelizacja ustawy ma na celu zmniejszenie „janosikowego” o 20% oraz zmianę sposobu rozdzielania środków na wzór funduszy europejskich, w których przyznawane są one na realizację konkretnych zadań.  Ponadto autorzy akcji chcą aby „janosikowe” było wyliczane na podstawie rzeczywistej liczby mieszkańców Warszawy oraz miast na prawach powiatu, w których liczba ta przekracza 350  tyś.

 Sojusznicy akcji są na terenie całego kraju.

Projekt nowelizacji ustawy poparli już mieszkańcy takich miast jak Kraków, Poznań i Trójmiasto. Forum Samorządowe Gmin również poparło Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i przyłączyło się do akcji „STOP JANOSIKOWE”. Koordynatorem akcji na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest wicestarosta Paweł Białecki. 20 lipca 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, odbyło się spotkanie władz samorządowych reprezentujących powiaty i gminy, które zjednoczyły się w walce z „janosikowym”.  Na spotkaniu obecni byli: gospodarze – starosta Jan Żychliński, wicestarosta Paweł Białecki oraz członek zarządu Jolanta Stępniak.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Rafał Szczepański, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Tomasz Waźbiński oraz radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Jacek Sasin. Przybyli również przedstawiciele sąsiadujących powiatów: starosta legionowski Jan Grabiec, starosta otwocki Bogumiła Więckowska, starosta grodziski Marek Wieżbicki, starosta miński Jan Tarczyński oraz starosta wołomiński Piotr Uściński. Władze gmin z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowane były przez: burmistrza Ożarowa Maz. Pawła Kanclerza, burmistrza Błonia Zenona Reszkę, wójta gminy Stare Babice Krzysztofa Turka, zastępcę burmistrza Ożarowa Maz. Waldemara Roszkiewicza, zastępcę wójta gminy Kampinos Krzysztofa Radkowskiego oraz zastępcę wójta gminy Izabelin Agnieszkę Sobczak.

 Powiat Warszawski Zachodni od kilku lat płaci „janosikowe”, które wynosi 50 % dochodów od osób fizycznych tj. aż 18 mln zł. Zbójeckie „janosikowe” płaci również sześć z siedmiu gmin z terenu powiatu: Ożarów Mazowiecki 3,7 mln zł., Łomianki 3,7 mln zł., Izabelin 1,4 mln zł., Błonie 1,5 mln zł., Stare Babice 1,5 mln zł. oraz najmniejsza gmina Kampinos 300 tyś. zł.

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010