Segregacja odpadów

ostatnia zmiana: 18.09.2015
 

 

Informacja w wersji tekstowej dla osób niedowidzących, korzystających z czytnika:

Od 1 czerwca firma „BYŚ” realizuje umowę odbioru i zagospodarowania (odzysk  lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu gminy Leszno.

Ze względu na zawarte w umowie postanowienia, ale także ze względu na budowaną od ponad 20 lat markę firmy, usługi chcemy świadczyć na jak najwyższym poziomie. Codziennie po terenie gminy poruszają się nasze 2 pojazdy- każdy dedykowany do innego rodzaju śmieci. Pierwszy odbiera zmieszane komunalne, drugi zielone lub te gromadzone w sposób selektywny. Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy troszczą się o ekologiczne zagospodarowanie odpadów. Często nasze załogi otrzymują pytanie, czy oby śmieci gromadzone w domach selektywnie, nie trafiają przypadkiem do tzw. jednego worka i czy wobec tego segregacja ma sens. Rzeczywiście, nasuwa się ono gdy widzi się śmieciarkę, do której pracownicy wrzucają po kolei wszystkie worki z selektywnie gromadzonymi odpadami. Uspokajamy  - nic złego się nie dzieje. Osobno zbieramy odpady zielone, a jeszcze innym pojazdem zmieszane komunalne. Nie ma natomiast potrzeby, by po worki ze szkłem (żółte) przyjeżdżał osobny pojazdy i osobny po niebieskie (odpady surowcowe). To nieuzasadnione i ekonomicznie i ekologicznie. Odpady zamknięte w workach i wrzucone do odwłoka śmieciarki nie mieszają się - pod koniec dnia trafiają do hali przyjęć w naszym zakładzie. Tam worki ze szkłem kierowane są do osobnego procesu. Wszystkie odpady, także te gromadzone przez mieszkańców selektywnie, by nadawały się do odbioru przez recyklera, który je powtórnie wykorzysta, muszą wcześniej zostać przesortowane w naszym zakładzie. Oczywiście, to nie oznacza, że segregowanie śmieci w naszych domach nie ma sensu. Przeciwnie! Z tych wstępnie przesortowanych odzyskamy dużo więcej niż, gdyby na linię sortowniczą trafiły zmieszane z innymi odpadami komunalnymi.

Warto dodać, że wszystkie odbierane śmieci z terenu gminy są przywożone do naszego zakładu, który cieszy się opinią jednego z najnowocześniejszych w Europie. Wszystko co tu trafia, jest profesjonalnie przetwarzane, a my nie posiadamy składowiska.

Mieszkańcy gminy Leszno mogą więc być spokojni o ekologiczny odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Karol Wójcik

Firma „BYŚ” 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010