Relacja z nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

ostatnia zmiana: 11.10.2013
 

Dnia 7 października  2013  roku,  w sali Świetlicy w Lesznie o godz. 18- tej  odbyła się   nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leszno.

Tematem posiedzenia było omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy oraz likwidacja Komisariatu Policji w Lesznie. Na sesję przybyli zaproszeni goście  m.in. Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego  Jan Żychliński , Komendant Powiatowy Policji mł. inspektor Waldemar Perdion, Komendant Komisariatu w Lesznie podinsp. Marek  Kozłowski radni powiatowi, radni z gmin Stare Babice i Izabelin, kuratorzy,  samorządowcy i sołtysi  oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Leszno, którzy przyszli  na salę obrad z nadzieją, że zapowiedziana przez Komendanta Powiatowego  Policji likwidacja komisariatu z dniem 1 grudnia 2013 roku i przeniesienie go do Kampinosu  jest nieporozumieniem. Dziesięciotysięczną gminę ma obsługiwać oddalony o 9 km Posterunek Policji w Kampinosie ?!!

Sesję otworzyła przewodnicząca Rady Gminy Leszna p. Barbara Koza, która powitała zebranych i przedstawiła porządek obrad, a następnie oddała głos Komendantowi W. Perdionowi, który omówił stan bezpieczeństwa w gminie Leszno oraz przedstawił analizę pracy Komisariatu Policji w Lesznie posiłkując się pokazem slajdów. W ocenie Komendanta Powiatowego Komisariat Policji w Lesznie w obecnej strukturze  organizacyjnej  nie gwarantuje poprawnej i oczekiwanej realizacji ustawowych obowiązków Policji. I tu Komendant  wymienił  obszary  funkcjonowania Komisariatu Policji w Lesznie, które wg niego budzą  zastrzeżenia: braki kadrowe, zwolnienia lekarskie, niska przestępczość, brak zastępcy komendanta, fatalny stan komisariatu. W zamian za te niedogodności, które nie pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Komisariatu w Lesznie, Komendant oferuje mieszkańcom Gminy Leszno przeniesienie komisariatu z Leszna do odległego o 9 km Kampinosu, w którym będzie pracowało 20 policjantów. Obiecuje bliższy kontakt z dwoma dzielnicowymi w Lesznie i dwoma w Kampinosie ( należy dodać, że gmina Leszno liczy ok. 10 000 mieszkańców, natomiast gmina Kampinos 4200 mieszkańców) oraz zwiększenie ilości  patroli  do 2 w czasie doby, czyli  2 (3x3 ) = 18 policjantów przy ośmiogodzinnym dniu pracy. Mieszkańcy gminy Leszno wyraźnie odczują poprawę, tym bardziej, że radiowóz policyjny pokona wg Komendanta odległość Kampinos- Leszno w ciągu 9 minut, co wzbudziło powszechną wesołość na sali.

Następnie została przedstawiona przez Komisję ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Wiejskiego obiektywna analiza pracy Komisariatu Policji w Lesznie w latach 2011 – 2012. Z analizy Komisji wynika, że Komisariat w Lesznie nie odbiega od średnich wyników pracy policji w powiecie.

Kolejnym punktem sesji była dyskusja, w której udział wzięli licznie przybyli na sesję mieszkańcy gminy. I tu należy mieszkańcom Gminy Leszno się pokłonić za ich aktywny udział w dyskusji, zdali egzamin z dojrzałości obywatelskiej na  szóstkę z plusem. Dyskusja była merytoryczna, czasami spontaniczna, z której wynikało jednak jedno przesłanie: wszyscy zgromadzeni na sali nie zgadzają się z decyzją Komendanta Powiatowego Policji. Mieszkańcy nie chcą Komisariatu Policji w Kampinosie i nie chcą Policji funkcjonującej w oderwaniu od społeczeństwa, która reaguje tylko wtedy, kiedy pojawi się zdarzenie przestępcze. Taka Policja nie gwarantuje poczucia bezpieczeństwa. Komisariat dla Gminy Leszno w Kampinosie, to olbrzymi nieodwracalny błąd, który przyniesie społeczeństwu gminy straty nie do naprawienia. Mieszkańcy Gminy Leszno chcą Policji, która ma ścisły związek ze społeczeństwem i razem ze społeczeństwem tworzy ład i porządek publiczny, bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa. Policja na miejscu to Policja  mająca wielką wartość, którą jest znajomość środowiska, jego rozpoznanie będące podstawą podejmowanych decyzji i skuteczności jej działania.

Po zakończeniu dyskusji Wójt Gminy Pan Andrzej Cieślak przekazał na ręce Komendanta Powiatowego listy z podpisami mieszkańców - ponad 1800 osób okazało swój protest przeciw planowanej z dniem 1 grudnia b.r. likwidacji Komisariatu Policji w Lesznie. Wójt wyraził nadzieję,  że Komendant jeszcze przemyśli swoją decyzję, weźmie pod uwagę argumentację mieszkańców i pozostawi Komisariat Policji w Lesznie. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy zbierali podpisy i którzy poparli protest swoim podpisem.

Następnie Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie dalszych losów Komisariatu Policji w Lesznie, w której wyraziła swój protest przeciw planowanej likwidacji Komisariatu.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010