Publikacja oferty w trybie art. 19a

ostatnia zmiana: 29.03.2018
 

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.)

Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Gminy Leszno zamieszcza poniższą ofertę.

Data złożenia oferty: 29.03.2018 r.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Logopedica Dzieciom”

Rodzaj zadania publicznego: Pomoc społeczna w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ochrony zdrowia poprzez realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży; Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania publicznego: Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży - warsztaty dla kadry pedagigicznej, dzieci i rodziców

Termin realizacji zadania:  16.04.2018 r. –  22.06.2018 r.

Wysokość wnioskowanej dotacji: 7670 zł

 

Oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag


Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 5 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno lub drogą e-mailową na adres asmolarek@gminaleszno.pl

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010