Podsumowanie akcji usuwania azbestu

ostatnia zmiana: 25.09.2017
 

W 2017 roku zdemontowano eternit z 8 obiektów, a z 26 posesji odebrano składowane odpady zawierające azbest. Z terenu naszej gminy przetransportowano na składowisko odpadów łącznie 4807 m kw. wyrobów azbestowych. Powyższa akcja, w której mieszkańcy nie ponosili żadnych kosztów związanych z usuwaniem azbestu, została sfinansowana z budżetu Gminy Leszno. Całkowity koszt usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno w 2017 r. wyniósł 19 739,56 zł brutto.

            

       

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010