Podsumowanie akcji usuwania azbestu w 2016 roku

ostatnia zmiana: 20.12.2016
 

W 2016 r. usuwaniem azbestu z terenu gminy Leszno zajmowała się firma PHU ,,PIOTR”  Piotr  Jaczyński, posiadająca  stosowne uprawnienia na demontaż, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych. W ciągu trwania umowy firma przeprowadziła demontaż eternitu z 4 obiektów, a z 24 posesji odebrała składowane odpady zawierające azbest. Na składowisko odpadów z terenu naszej gminy przetransportowano  łącznie 3950 mwyrobów azbestowych, w tym 485 m2 stanowiły pokrycia dachowe z eternitu zdjęte przez firmę, 3465 m2 - eternit odebrany od mieszkańców, którzy zdjęli go we własnym zakresie w latach ubiegłych. Powyższa akcja, w której mieszkańcy nie ponosili żadnych kosztów związanych z usuwaniem azbestu, została sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z budżetu gminy Leszno. Całkowity koszt usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2016 r. wyniósł 13 246,74 zł brutto. Akcja usuwania azbestu będzie kontynuowana w przyszłym roku. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy mają na swojej posesji wyroby zawierające azbest, do składania wniosków o jego usunięcie.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010