Podsumowanie akcji usuwania azbestu

ostatnia zmiana: 07.08.2013
 

 W tym roku usuwaniem azbestu z terenu Gminy Leszno zajmowała się, wyłoniona w drodze przetargu, firma INWESTBUD Sp. z o.o., posiadająca stosowne uprawnienia na demontaż, odbiór i transport odpadów niebezpiecznych. W ciągu trwania umowy firma wykonała demontaż eternitu na 8 posesjach oraz odebrała z 14 posesji składowane odpady zawierające azbest. Z terenu naszej gminy przetransportowano na składowisko odpadów łącznie 80 350 Mg wyrobów azbestowych, w tym 47 500 Mg stanowiły pokrycia dachowe z eternitu zdjęte przez firmę, natomiast pozostała liczba to przede wszystkim eternit odebrany od mieszkańców, którzy zdjęli go sami w latach ubiegłych. Tak duża akcja, w której mieszkańcy nie ponosili żadnych kosztów związanych z usuwaniem azbestu, nie byłaby możliwa bez otrzymanego dofinansowania. Gmina Leszno pozyskała na usuwanie wyrobów zawierających azbest dofinansowanie w kwocie 35 502,30 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010