Podpisanie umowy o przyznanie pomocy – „Zaborowiada"

ostatnia zmiana: 11.09.2018
 

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w dniu dzisiejszym tj.: 11.09.2018r.  w Departamencie  Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego PROW na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Na operację pt. „Organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej” Gmina Leszno uzyskała pomoc w wysokości 31.815,00 zł, co stanowi  63,63%  kosztów kwalifikowanych operacji. Koszty te  obejmują  zakup sceny przenośnej oraz obsługę uczestników wydarzenia. Operacja zostanie zrealizowana w Zaborowie przy okazji organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej pt. „Zaborowiada” na terenie boiska i świetlicy w Zaborowie.  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach  działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010