Opłata za odbiór odpadów

ostatnia zmiana: 16.09.2013
 

Szanowni mieszkańcy,

zgodnie z uchwałą Nr XXVI/174/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 12 grudnia 2012r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi („podatek śmieciowy”) należy uiszczać bez wezwania, kwartalnie w następujących terminach:

- za I kwartał do 15 marca danego roku

- za II kwartał do 15 czerwca danego roku

- za III kwartał do 15 września danego roku

- za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Termin wniesienia pierwszej opłaty w 2013 roku upływa dnia 16 września 2013r.

Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Gminy Leszno lub na indywidualny numer rachunku, który został nadany każdemu podatnikowi przez Urząd Gminy Leszno. Pisemną informację dotyczącą nadania indywidualnego numeru rachunku każdy podatnik otrzyma bądź już otrzymał z Urzędu Gminy w Lesznie. Dokonując opłaty przelewem w tytule należy wpisać: „opłata za gospodarowanie odpadami za okres ….. oraz podać imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację”. Informujemy, że od przelewów wykonywanych w Banku Spółdzielczym z siedzibą przy ul. Sochaczewskiej 22 nie są pobierane opłaty. Przypominamy, że stawki opłat wynoszą: 8,00 zł za osobę za odpady segregowane za miesiąc oraz 16,00 zł za osobę za odpady zmieszane za miesiąc.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010