Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ostatnia zmiana: 08.01.2014
 

Wójt Gminy Leszno zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą "piłka nożna - dyscyplina ogólnodostępna dla dzieci, młodzieży i dorosłych".

Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie Wójta Gminy Leszno o otwartym konkursie ofert

Zaproszenie do Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty

Oferta realizacji zadania publicznego

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010