Konkurs fotograficzny "Mazowsze bliskie sercu"

ostatnia zmiana: 12.06.2013
 

W tym roku już po raz ósmy fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwa do końca września 2013 r. Jury wybierze 6 najlepszych prac, a zwycięzcy zostaną wyróżnieni podczas finałowej gali i otrzymają nagrody.
Najważniejsze informacje w skrócie:
1. Konkurs odbywa się w jednej kategorii tematycznej: „Nakręcone Mazowsze” oraz w dwóch kategoriach wiekowych:
     1) do 16 roku życia (włącznie),
     2) powyżej 16 roku życia.
2. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.
3. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego dla właściwej kategorii wiekowej (stanowiącego załączniki do regulaminu) wraz z fotografiami.
4. Zgłoszenia wraz z fotografiami oraz płytą CD/DVD należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”:
1) osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35 w Warszawie,
2) lub drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03 – 715 Warszawa.
5. Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy opisać na odwrocie, wskazując:
     1) imię i nazwisko autora fotografii,
     2) tytuł zdjęcia.
6. Placówki edukacyjne (np. szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań itp.) mogą nadsyłać zbiorczo fotografie uczniów/wychowanków na konkurs, przy czym fotografia każdej osoby wraz z formularzem zgłoszeniowym musi być wyraźnie rozdzielona (osobna koperta z imieniem i nazwiskiem każdego uczestnika wewnątrz jednej koperty zbiorczej).
7. Nagrody finansowe w dwóch kategoriach wiekowych:
I miejsce - 3 000 zł,
II miejsce - 2 000 zł,
III miejsce - 1 500 zł.
UWAGA!
Pełna informacja na temat zasad konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych znajdują się w regulaminie. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do konkursu.
Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.
Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl.
Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 532 oraz (22) 59 79 571 lub wysyłając pytania na adresy e-mail: k.pelizg@mazovia.pl oraz iwona.powaga@mazovia.pl

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniuowy - osoby pełnoletnie
Formularz zgłoszeniuowy - osoby niepełnoletnie

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010