Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

ostatnia zmiana: 09.05.2013
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział w Grodzisku Mazowieckim

ul. Okulickiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel., fax. 22 755-60-07, 22 792-14-86

e-mail: o-grodzisk-mazowiecki@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: mazowieckie

Powiat:  grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni

Agrofag: Fuzarioza kolb kukurydzy

Roślina: Kukurydza

Data publikacji komunikatu: 07.05.2013

Plantacjom kukurydzy zagraża  fuzarioza kolb kukurydzy.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania  fuzariozy kolb kukurydzy na plantacjach kukurydzy należy  podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Rozwojowi fuzariozy kolb kukurydzy sprzyja stosunkowo wysoka temperatura i wysoka wilgotność powietrza, gęsty siew i jednostronne nawożenie azotem.

Zakażenie starszych roślin kukurydzy grzybami z rodzaju Fusarium spp. może nastąpić poprzez grzybnię znajdującą się w glebie lub przez zarodniki konidialne rozprzestrzeniające się drogą powietrzną.

Objawy chorobowe na kolbach  widoczne są na liściach okrywowych kolb w okresie dojrzałości mlecznej i woskowej, w postaci grzybni patogena, która może mieć kolor biały, różowy lub czerwonawy.

Ziarniaki porażone we wczesnym stadium rozwojowym zazwyczaj zamierają, zainfekowane później są słabiej wykształcone, zdrobniałe, często pękają, są podatne na różnego rodzaju zgnilizny. W celu zwalczenia choroby zaprawia się przedsiewnie ziarno kukurydzy.

(BRAK ZAREJESTROWANYCH ŚRODKÓW!!! A do zaprawiania – tylko ogólnie – na zgorzel siewek)

Chorobę zwalcza się także pośrednio poprzez:

 • stosowanie zdrowego materiału siewnego
 • staranne przyorywanie i niszczenie resztek pożniwnych
 • właściwy płodozmian
 • wczesny zbór
 • uprawę odmian odpornych na chorobę
 • zwalczanie szkodników, zwłaszcza omacnicy prosowianki

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

 1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
 4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
 5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

UWAGA:

Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga -  (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),

Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

 
 

Szybki kontakt

 • Al. Wojska Polskiego 21
 • 05-084 Leszno
 • tel. 22 725 80 05
 • fax. 22 725 85 52
 • email: urzad@gminaleszno.pl
 • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
 • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010