Kolejne środki z PROW dla Gminy Leszno

ostatnia zmiana: 06.12.2013
 

  W dniu 6 grudnia br. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a Gminą Leszno, reprezentowaną przez Wójta Andrzeja Cieślaka, została podpisana umowa o przyznanie pomocy NR 00205-6921-UM0700123/11, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację zadanie pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie”. Całkowity koszt operacji to kwota 888 227,95 zł na jej realizację, zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy, Gmina Leszno otrzyma dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych tj. w kwocie 541 602,00 zł.

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010