Harmonogram odczytu wodomierzy

ostatnia zmiana: 04.05.2015
 

Referat gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Leszno 

informuje klientów korzystających z wody dostarczanej wodociągami gminnymi, że w dniach 05.05 – 19.06.2015r. pracownicy referatu będą dokonywać odczytów wodomierzy. Klienci zobowiązani są umożliwić pracownikom dokonanie odczytu wodomierza zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Pracownicy będą wyposażeni w stosowne upoważnienia.                 

W trakcie wizyty inkasenta dostarczone zostaną formularze nowych umów na dostawę wody i odbiór ścieków.  Nowe umowy dostosowane są do zmieniających się przepisów prawa i potrzeb zgłaszanych przez klientów oraz uwzględniają zmianę podmiotu dostarczającego wodę/odbierającego ścieki, którym po likwidacji Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest Gmina Leszno.

Do czasu podpisania nowych umów obowiązują umowy dotychczasowe zawarte z Zakładem zgodnie z zapisami Uchwały Nr L/331/2014
z dnia 4 września 2014r. Rady Gminy Leszno w sprawie likwidacji Samorządowego  Zakładu Budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Lesznie. 

HARMONOGRAM 

UCHWAŁA NR L/331/2014

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010