Apel do mieszkańców Gminy Leszno o wykaszanie traw i chwastów

ostatnia zmiana: 25.07.2016
 

Przypominamy o dobrej praktyce (obowiązku) wykaszania chwastów i traw na gruntach własnych oraz utrzymywania w prawidłowym stanie drzew i krzewów, szczególnie tych przerastających przez ogrodzenia na drogi i chodniki.

Zaniedbane działki są siedliskiem patogenów, szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków stanowiących zagrożenie dla upraw rolniczych i ogrodowych, a także dla nas samych. Z racji specyficznego położenia gminy Leszno w granicach i otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego wysokie trawy i chwasty umożliwiają bliskie podchodzenie do zabudowań dzikiej zwierzyny, co jest niebezpieczne dla mieszkańców. Dodatkowo - w okresach suszy - zarośnięte działki zwiększają zagrożenie pożarowe.

Wysiew chwastów z zaniedbanych działek stanowi znaczną uciążliwość dla użytkowników sąsiednich terenów, których naraża się na większe koszty związane z dodatkową pielęgnacją upraw lub ogrodów. Likwidację chwastów należy prowadzić systematycznie. Konieczność podejmowania takich działań wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2013 poz. 1205 ze zm.).

Obowiązek usuwania chwastów i wykaszania traw bezwzględnie obowiązuje rolników korzystających z płatności obszarowych. Rolnicy zgłaszający użytki zielone lub tzw. „ugory zielone” do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają obowiązek spełniania minimalnych wymogów odnośnie przestrzegania zasad dobrej kultury rolnej na działkach rolnych objętych treścią zgłoszenia. Niezastosowanie się do powyższych zasad może skutkować odebraniem beneficjantom płatności obszarowej.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wypalania traw. Wypalanie niszczy środowisko naturalne oraz zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010