Dostosowanie do WCAG 2.0

ostatnia zmiana: 28.05.2015
 

Dostosowanie serwisu gminaleszno.kei.pl do standardów WCAG 2.0

Chcieliśmy Państwa poinformować, iż jesteśmy w trakcie przystosowywania naszego serwisu do standardów dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0. Nawiązaliśmy współpracę z firmą Akces Lab - partnerem fundacji Widzialni.org w obszarze stworzenia nowego serwisu gminaleszno.kei.pl z zachowaniem wszystkich aspektów o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów - Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.
Urząd Gminy Leszno dąży do tego, by serwis internetowy gminaleszno.kei.pl oraz biuletyn informacji publicznej www.leszno.bipgminy.pl spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne powinny spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisuna poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PO WPROWADZENIU NOWEGO SERWISU


1.Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury będą mogli swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

2.Nawigacja będzie też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.

3.W całym serwisie będzie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

4.Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - beda się otwierać się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

5.Odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie będą czytelne także dla osób słabiej widzących.

6.Zdjęcia i grafiki w serwisie będą miały alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.


Aspekt techniczny

Serwis gminaleszno.kei.pl będzie w dużym stopniu spełniać wytyczne techniczne związane z dostępnością. Listę zadań wraz ze statusem ich realizacji prezentujemy poniżej. Często są to skomplikowane zagadnienia związane z programowaniem. Szczegółowe wyjaśnienia poszczególnych aspektów technicznych prezentują praktyczne podręczniki wydawane przez organizacje zajmujące się dostępnością:
Podręcznik Dobrych Praktyk – WCAG 2.0 Fundacji Widzialni (wydany pod patronatem MAC), http://widzialni.org/index.php?p=m&idg=in,193 kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu podręcznik na temat dostępności serwisów internetowych, przygotowany przez Fundację Integracja, http://dostepnestrony.pl/wp-content/uploads/2012/02/Dostepnosc_serwisow_internetowych-PODRECZNIK11.pdf kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu


Serwis przed uruchomieniem zostanie poddany audytowi przez specjalistów z Akces-Lab (www.akceslab.pl) – spółdzielni socjalnej. Audytorzy zaznaczyli, że w chwili badania serwis gminaleszno.kei.pl będzie sprawdzany pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie oraz dobre praktyki, z których czerpiemy, przydadzą się także innym właścicielom i twórcom serwisów internetowych. Bo to się po prostu wszystkim opłaca.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010