Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

ostatnia zmiana: 19.06.2019
 

 

 

Referat realizuje zadania związane z:

 -dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków

  -bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

 -utrzymaniem i budową sieci oświetleniowej

  -utrzymaniem obiektów i  budynków komunalnych

  -opieką nad bezdomnymi zwierzętami

-gospodarką odpadami komunalnymi Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Lesznie

pokój 22

tel.  (22) 725-80-05 wew. 110

e-mail: drogi@gminaleszno.pl, oswietlenie@gminaleszno.pl


Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Lesznie - Piotr Czajkowski

pokój 22

tel. (22) 725-80-05 wew. 110 

e-mail: drogi@gminaleszno.pl


Zastępca Kierownika Ochrony Środowiska i Referatu Gospodarki Komunalnej w Lesznie - Dorota Gamdzyk

pokój 22

tel. (22) 725-80-05 wew. 110 

 

e-mail: dgamdzyk@gminaleszno.pl

 

Inspektor ds. komunalnych - Kamila Dominiak

-Zajęcie pasa drogowego,

-Lokalizacja urządzenia w pasie drogi,

-Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej

pokój 20

tel. (22) 725-80-05 wew. 112

e-mail: kdominiak@gminaleszno.pl

 

 Obsługa interesantów

Rozliczenia za wodę i ścieki:

Inspektor ds. rozliczeń za wodę i ścieki – Halina Kozłowska 

Inspektor ds. obsługi klienta i windykacji
należności – Sylwia Dzięcioł 

Inkasent – Bożena Szymańska 

pokój 17 

tel./fax (22) 725-81-90, (22) 725-80-05 wew. 115

e-mail: bok.wodociagi@gminaleszno.pl

Dział techniczny wodociągi i kanalizacja:
pokój 23
Majster ds. wodociągowych i kanalizacyjnych - Janusz Rutkowski
tel. (22) 725-80-05 wew. 109
e-mail: dt.wodociagi@gminaleszno.pl

 

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami:

pokój 23

podinspektor ds. komunalnych - Sylwia Skowrońska tel. (22) 725-80-05 wew. 109
e-mail: sskowronska@gminaleszno.pl

 

Gospodarka odpadami komunalnymi:

Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi Karolina Gzyra

pokój 9

tel. (22) 725-80-05 wew. 117
e-mail: odpady.oplaty@gminaleszno.pl

odpady@gminaleszno.pl


POGOTOWIE WODOCIĄGOWE GMINY LESZNO:

tel. (22) 725-80-05 wew. 109 lub 115  w godzinach pracy urzędu

tel. 509-401-124 w soboty, niedziele i święta oraz dni robocze po godzinie 16:00

 

Formularz zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną

Taryfy Obowiązujące w okresie od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku

Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

 

 

Referat realizuje zadania związane z:

§  dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków

§  bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

§  utrzymaniem i budową sieci oświetleniowej

§  utrzymaniem obiektów i  budynków komunalnych

§  opieką nad bezdomnymi zwierzętami

gospodarką odpadami komunalnymi 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010