Struktura urzędu gminy

ostatnia zmiana: 07.01.2020

Inne informacje

 

URZĄD GMINY LESZNO

Al. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

e-mail: urzad@gminaleszno.pl

Urząd Gminy odpowiada jedynie na listy e-mail zawierające nazwisko i adres pocztowy nadawcy.

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Leszno

 


Wójt Gminy Leszno - Grzegorz Banaszkiewicz

e-mail: wojtgminy@gminaleszno.pl

Interesanci są przyjmowani przez Wójta
w poniedziałki w godzinach 14:00-18:00.


 

Zastępca Wójta - Marek Żebrowski

e-mail: zastepcawojta@gminaleszno.pl

tel. wew. 103


 

Sekretarz Gminy - Monika Jaskulska

e-mail: mjaskulska@gminaleszno.pl

tel. wew. 104


 

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy Leszno - Urszula Jeziorska

e-mail: ujeziorska@gminaleszno.plpodatki@gminaleszno.pl

 

 


 

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościmi

Kierownik Referatu: Agnieszka Malinowska

e-mail: zpgn@gminaleszno.pl

tel. wew. 111

Geodezja i gospodarka nieruchomościami - tel. wew. 113.

 


 

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych

Kierownik referatu: Katarzyna Fronczak 

e-mail:kfronczak@gminaleszno.pl

Inwestycje - tel. wew. 107

e-mail: inwestycje@gminaleszno.pl

Zamówienia publiczne - tel. wew. 108

e-mail: zamowieniapubliczne@gminaleszno.pl

 


 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

Kierownik Referatu: Piotr Czajkowski

e-mail: drogi@gminaleszno.pl, oswietlenie@gminaleszno.pl 

Zastępca Kierownika Referatu: Dorota Gamdzyk

e-mail: dgamdzyk@gminaleszno.pl

 

 

 

Gospodarka komunalna - tel. wew. 110

 

e-mail: drogi@gminaleszno.ploswietlenie@gminaleszno.pl

 

 

 

Gospodarka odpadami - tel. wew. 117

e-mail:odpady.oplaty@gminaleszno.plodpady@gminaleszno.pl

 

Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo - tel. wew. 105

e-mail: srodowisko@gminaleszno.pl

 


 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Zastępca Kierownika USC: Bogdan Skibiński

 

e-mail: usc@gminaleszno.pl

 

tel. wew. 125

 

 

 


 

Oświata, Kultura i Sport

e-mail: edukacja@gminaleszno.pl

tel. wew. 128

 

Promocja i współpraca z organizacjami pozarządowymi

e-mail: promocja@gminaleszno.pl

 

tel. wew. 117

 

 

 


 

Ewidencja Działalności Gospodarczej

e-mail: edg@gminaleszno.pl

 

tel. wew. 112

 

 

 


 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych i obywatelskich

 

e-mail: sprawyobronne@gminaleszno.pl

 

tel. wew. 127

 

 

 


 

Biuro Rady Gminy Leszno

 

e-mail: biurorady@gminaleszno.pl

 

tel. wew. 106

 

 

 

Wszystkie druki potrzebne do załatwienia spraw w Urzędzie Gminy Leszno dostępne są na stronie: www.leszno.bipgminy.pl

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010