Telefony alarmowe

ostatnia zmiana: 05.01.2016
 

NUMER ALARMOWY "112" - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Na numer 112 można dzwonić z każdego telefonu stacjonarnego i komórkowego, bez względu na rodzaj potrzebnej pomocy (lekarz, strażak, policjant lub inne służby ratunkowe). Pod tym numerem pracują dyspozytorzy, którzy w ramach własnych łączy i współpracy służb, przekażą informacje i powiadomią właściwe dla danego zdarzenia siły ratownicze, najbliższe miejscu zdarzenia.

Ważne! Jeśli dzwonisz po pomoc mów krótko i rzeczowo - przedstaw się, określ dokładnie miejsce i rodzaj zdarzenia oraz sytuację w chwili zgłaszania.

PAMIĘTAJ: nr 112 - powszechnie używany sygnał S.O.S.

  

 

Policja - 997

Straż Pożarna - 998

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie gazowe - 992

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 603 966 907    781 211 811

 

Informację o pacjentach zabranych z miejsc publicznych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pacjentach przekazanych do szpitali, można uzyskać pod numerem 22 19 790

 

Komisariat Policji w Lesznie
Al. Wojska Polskiego 23
05-084 Leszno

tel. (22) 725-80-07, całodobowo: 0 608-553- 997

 

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05-082 Stare Babice
ul. Warszawska 272
tel/fax (22) 722-99-97, (22) 752-80-00

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05-870 Błonie
ul. Lesznowska 20 a
tel. (22) 725-52-11
fax (22) 725-51-23

 

Posterunek energetyczny - Błonie

ul. Grodziska 17, tel. (22) 725-49-91

 

Posterunek energetyczny - Pruszków

ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-23-20  

 

Pogotowie gazowe

ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa

te. (22) 628-45-97, fax. (22) 625-35-14 

 

Pogotowie Wodociągowo - Kanalizacyjne (całodobowo)
tel. 509-401-124

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010