Zakończenie budowy ulic Strażackiej i Krótkiej

ostatnia zmiana: 04.07.2013
 

Zakończenie budowy ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie

W dniu 11 czerwca 2013r. odbył się odbiór końcowy inwestycji polegającej na budowie ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie. Prace budowlane rozpoczęły się w 2012r. i prowadzone były dwuetapowo. Łączna długość wybudowanych ulic to 380m o zmiennej szerokości pasa jezdnego od 6 do 8 metrów. Ulice zaprojektowano jako ciągi pieszo - jezdne z wydzielonymi kolorowymi pasami dla pieszych z kostki betonowej szarej i kolorowej. Jako odwodnienie ulic zamontowano system wpustów deszczowych, przykanalików i 6 studni chłonnych z rozprowadzonymi sączkami drenarskimi. W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu na ulicach wybudowane zostały łącznie 4 progi zwalniające z kostki betonowej oraz zamontowano oznakowanie poziome i pionowe.  Łączne nakłady finansowe na w/w inwestycję wyniosły 510 811,66 zł.

 

 

 

 

 

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010