Bezpłatne szkolenia komputerowe

ostatnia zmiana: 16.01.2014
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Państwo,

serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie pod tytułem „Bądź na Ty z umiejętnościami ICT” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 01 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. na terenie powiatów warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego i grodziskiego przez IT Grzegorz Chojnacki.  W ramach projektu odbędą się szkolenia komputerowe „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” z certyfikatem:

  • ECDL Core (120godz)
  • ECDL Webstarter (120godz)
  • ECDL Zarządzanie projektami (120godz)

Zapraszamy osoby, które:

  • są w wieku 18-64
  • posiadają status osoby bezrobotnej
  • mają miejsce zamieszkania  w powiatach:
    • pruszkowskim,
    • grodziskim,
    • warszawskim zachodnim
  • są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem umiejętności ICT
  • nie mają możliwości samodzielnego sfinansowania szkolenia

 

Pierwszeństwo udziału będą miały osoby:

  • długotrwale bezrobotne
  • zamieszkałe na terenach wiejskich
  • mające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • samotnie wychowujące dziecko do 7 roku życia
  • korzystające z pomocy OPS

Zapewniamy:

  • materiały dydaktyczne,
  • egzaminy ECDL oraz certyfikaty ECDL,
  • refundację kosztów dojazdu,
  • poczęstunek w trakcie zajęć

 

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie natyzict.pl oraz w Biurze Projektu:

IT Grzegorz Chojnacki

ul. Powstańców 27A

05-870 Błonie

w razie pytań prosimy o kontakt.

 

Z poważaniem

Michał Drzewek

ecdl@teamit.pl

tel. 739 266 400

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010