Przegląd recytatorski

ostatnia zmiana: 02.07.2013
 

załącznik: karta zgłoszenia 

 

Miło  nam  poinformować  Państwa,  że  Dom  Kultury  "Kolorowa"  we  współpracy

z Ośrodkiem Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

organizuje

XI MAZOWIECKI PRZEGLĄD RECYTATORSKI

    JEDNEGO POETY

PRZEGLĄD  TWÓRCZOŚCI  ERNESTA BRYLLA 

Impreza ma charakter otwartego przeglądu recytatorskiego, do którego zapraszamy  młodzież

i dorosłych z województwa mazowieckiego.

     Celem przeglądu jest:

q  przybliżenie i rozszerzenie wiedzy o twórczości poety,

q  umożliwienie publicznej prezentacji recytatorskiej utalentowanym mieszkańcom naszego województwa,

q  zachęcenie do uczestnictwa w amatorskim ruchu kulturalnym,

q  wyróżnienie najciekawszych recytacji i promocja laureatów.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Wiesław Krzemień 

fundując nagrodę specjalną.

                       

Przegląd przygotowany jest w dwóch kategoriach:

I. uczniowie gimnazjów    II. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli

 

Każdy z uczestników do I etapu eliminacji przygotuje po dwa wiersze

ewentualnie jeden wiersz i piosenkę z tekstem Ernesta Brylla (akompaniament własny lub CD).

 

Eliminacje odbędą się w Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 16:

I etap – 5, 6, 7 (wtorek, środa, czwartek) listopada 2013 roku.

Eliminacje zostaną poprzedzone warsztatami w dniach 23 – 24 października 2013 roku, na które zapraszamy wszystkich zgłoszonych. Harmonogram warsztatów podamy po 18 października br.

Celem warsztatów będzie wprowadzenie uczestników w atmosferę poezji E. Brylla, przedstawienie im ogólnych zasad recytacji oraz pomoc w wyborze odpowiednich utworów. Uczestnicy nie są zobowiązani do pamięciowego opanowania wybranych tekstów, natomiast są proszeni o przyniesienie ich na warsztaty.

Szczegółowy plan przesłuchań organizator po zamknięciu listy zgłoszeń

zamieści na stronie internetowej Domu Kultury „Kolorowa” www.kolorowa.arsus.pl

Dla osób zakwalifikowanych do II etapu i ich opiekunów przewidziane są

konsultacje w dniach 13, 14 listopada 2012 roku

II etap20 (środa) listopada 2013 roku,

do którego jury zakwalifikuje najlepszych z każdej kategorii wiekowej.

W II etapie eliminacji obowiązują dwa utwory, w tym jeden nieprezentowany w I etapie.

(do wyboru: dwa wiersze lub wiersz i piosenka)

Karty uczestnictwa (w załączeniu) należy przekazać do Domu Kultury "Kolorowa"

Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, przesłać pocztą, faxem - 22 667 83 75,  pocztą

elektroniczną  e-mail: dk.kolorowa@gmail.com lub on-line ze strony organizatora.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 18 października 2013 roku.

Jury XI Przeglądu przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej. Jury może przyznać

dodatkowo indywidualne nagrody i wyróżnienia.

Wieczór Laureatów i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29 listopada br. (piątek)

o godzinie 18.00 w Domu Kultury "Kolorowa" przy ul. gen. K. Sosnkowskiego  16.

Powyższa informacja dostępna również na stronie internetowej organizatora

www.kolorowa.arsus.pl

                                                                                                                 

załącznik: karta zgłoszenia 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010