Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

ostatnia zmiana: 13.07.2018
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń, udzielane będzie dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek.

Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W ramach Programu dofinansowana zostanie wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowanie obejmować będzie również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej. W ramach oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczek).

Wysokość wsparcia będzie uzależniona od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 tys. zł. Maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona będzie dotacja wynoszą 53 tys. zł.

W związku z Programem „Czyste Powietrze” w gminach leżących na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzane będą spotkania z mieszkańcami, mające na celu przedstawienie warunków Programu oraz pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowano na II połowę lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń dla mieszkańców będą zamieszczane na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – www.wfosigw.pl.

Nabór wniosków rozpocznie się po zakończeniu szkoleń dla mieszkańców gmin.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010