IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

ostatnia zmiana: 13.01.2014
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
w Warszawie ogłasza w roku 2014

IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.

Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!

                 Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu.  Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy.

W roku 2013 wzięło w nim udział ponad 6 tyś dzieci z 465 szkół.

W tym roku założeniem Konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi na zapobieganie wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Na terenie Mazowsza Konkurs przebiega w 2 etapach: Placówki Terenowej KRUS oraz wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI). Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie.

           Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.

Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego Konkursu wezmą udział w etapie centralnym Konkursu. 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Na laureatów poszczególnych etapów Konkursu czekają nagrody.

 

             Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w jednostce terenowej KRUS 22 725 40  44  oraz na lokalnych stronach internetowych.

 

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

 

                                                                                                                                               PT KRUS Błonie

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010