Informacja o usłudze „wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR”

ostatnia zmiana: 21.04.2016
 

PFR – umożliwia szybko i sprawnie wysłać PIT  bez przepisywania danych z informacji PIT-11 wystawionych przez pracodawcę.

Jakie dane są potrzebne do pobrania i wysłania PFR?

Aby pobrać i wysłać zeznanie podatkowe należy przygotować następujące dane:

- Identyfikator podatkowy  PESEL/NIP

- Imię i nazwisko.

- Datę urodzenia.

- Kwotę przychodu za 2015 r. niezbędną do pobrania PFR: 

- dla [PFR] PIT-37 - sumę przychodów z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/11A,

- dla [PFR] PIT-38 - sumę przychodów z posiadanych informacji PIT-8C.

- Kwotę przychodu za 2014 r. – niezbędną do podpisania zeznania.

- Adres e-mail – na który dostaniemy "kod autoryzujący" pozwalający na odszukanie zeznania w systemie i pobranie UPO.

PFR – WSTĘPNIE WYPEŁNIONE ZEZNANIE PODATKOWE PIT KROK PO KROKU

1. Wejść na stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, na zakładkę e-deklaracje,PFR

2. Dokonać wyboru sposobu rozliczenia (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem)

3. Zalogować się wprowadzając dane: identyfikator podatkowy PESEL albo NIP, nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, kwotę przychodu uzyskanego w 2015 r. (sumę wszystkich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R).UWAGA! Po przekroczeniu limitu 5 błędnych prób uwierzytelniania następuje automatyczna blokada dostępu do usługi PFR, a podatnik otrzymuje komunikat „Błąd pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR)…". 

4. Po uwierzytelnieniu system podaje informacje o dokumentach źródłowych, na podstawie których przygotowano PFR PIT-37.

5. Po pobraniu wstępnie wypełnionego zeznania istnieje możliwość edycji wszystkich pól formularza, a także możliwość modyfikacji wszelkich danych zaprezentowanych w pobranym PFR PIT-37.

6. Po sprawdzeniu wszystkich danych i upewnieniu się, że deklarację uzupełniono o wszystkie niezbędne elementy (np. przychody z organów rentowych, ulgi, załączniki, przekazanie 1% podatku na OPP) należy zeznanie podpisać: 

- Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub

- Danymi autoryzującymi (Podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu), tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w 2014 r.

7. System weryfikuje wysłane zeznanie nadając mu określony status.

8. Wyłącznie dla dokumentów ze statusem „200" możliwe jest pobranie UPO  czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


 

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010