GMINA LESZNO DLA RODZINY 3+

ostatnia zmiana: 20.05.2016
 

Na wstępie chcieliśmy podziękować firmom które przystąpiły do projektu "Rodzina 3+": 


Gmina Leszno, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLII/272/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Leszno, przystąpiła do Programu „Gmina dla Rodziny”. Treść uchwały dostępna w Załączniku poniżej. Programem zostaną objęte rodziny, zamieszkujące teren Gminy Leszno i mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 roku życia lub 24 roku życia, jeśli dziecko uczy się lub studiuje.

Chcąc skorzystać z Programu należy wyrobić bezpłatną Kartę 3+, w tym celu konieczne jest wypełnienie wniosku, którego formularz dostępny jest w poniżej. W imieniu rodziny wniosek wypełnia jeden z rodziców lub opiekunów. W przypadku rodzin zastępczych do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego ustanowienie rodziny zastępczej dla małoletnich dzieci. W przypadku dzieci uczących się, powyżej 18 roku życia, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuowanie nauki. Karta Rodziny 3+ wydawana jest na rok. Wypełniony wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznie, Aleja Wojska Polskiego 21, pokój Nr 7 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Leszno, pokój Nr 30. Odbiór kart następuje osobiście przez przedstawiciela rodziny. Okres oczekiwania wynosi do 15 dni od dnia złożenia wniosku. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie pokój nr 7. Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Rodziny 3+ dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Leszno dostępny poniżej.

 

Oto projekt graficzny Karty 3+

 


ZAŁĄCZNIKI:

Karta Rodzina 3+ Wniosek
Karta Rodzina 3+ Wniosek
Uchwała
Zarządzenie w sprawie regulaminu

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010