Badania geologiczne na terenie naszej gminy

ostatnia zmiana: 24.09.2012
 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNO

 

            W związku z prowadzonym na terenie Polski projektem pod nazwą PolandSPAN, dla którego została wydana decyzja Ministra Środowiska z dnia 26 sierpnia 2011r., Wójt Gminy Leszno informuje, że na terenie naszej gminy, sołectwo Wyględy, prowadzone będą badania geologiczne.

            W związku z powyższym informuję, że w najbliższych dniach przedstawiciele firmy realizującej projekt będą odwiedzać Państwa posesje w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień. Równolegle, w miarę potrzeb, będą organizowane spotkania w celu usprawnienia prac przygotowawczych.

            Projekt PolandSPAN jest ogólnopolskim projektem naukowym, prowadzonym wspólnie z Instytutem Nauk Geologicznych i Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, mającym na celu rozpoznanie wgłębnej budowy geologicznej Polski. Zakres projektu obejmuje wykonanie badań sejsmicznych wzdłuż profili regionalnych na obszarze całej Polski oraz w obrębie polskiej strefy Morza Bałtyckiego. Jest to największy tego typu projekt w historii polskiej geologii, będący wielką szansą dla rozwoju naszego kraju.

            Przeprowadzenie badań wiąże się z koniecznością jednorazowego przejazdu specjalistycznego sprzętu (pojazdów wibrujących) oraz ułożeniem czujników (geofonów) na terenie wyznaczonych nieruchomości, leżących na linii projektu.

            Używany do badań sprzęt geofizyczny jest bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, a kable aparatury pomiarowej nie przewodzą prądu. Miejsca, w których znajdują się zabudowania, infrastruktura podziemna (gazociągi, wodociągi i drenaże, zlokalizowane poniżej wymaganej głębokości) bądź inne przeszkody, zostaną pominięte przez pojazd specjalistyczny i będą wykorzystywane jedynie do ułożenia aparatury pomiarowej.

            Jednocześnie informuję, że odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane bezpośrednio prowadzonymi badaniami ponosi firma badająca, stosownie do postanowień Działu VIII (art. 144 – 152) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). W terminie do dwóch tygodni po przeprowadzeniu badań z właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości skontaktują się przedstawiciele podmiotu badawczego, w celu oszacowania szkód i ustalenia wysokości odszkodowania za zniszczone plony oraz inne szkody spowodowane bezpośrednio działaniami badającego.

            Uprzejmie prosimy osoby oraz podmioty, których nieruchomości znajdują się na trasie przebiegu linii projektu, o umożliwienie sprawnego przeprowadzenia w/w uzgodnień, pozwalających na skuteczne wykonanie prac badawczych.

            Więcej informacji na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie www.polandspan.com

 

                                                                                                                            Wójt Gminy Leszno

                                                                                                                              /-/ Andrzej Cieślak

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010